U kunt bij ons deelnemen aan uw cursus met een DUO-lening. Bent u asielemigrant, dan hoeft u de lening niet terug te betalen als u binnen 3 jaar voor uw inburgeringscursus slaagt. Ook een ouder of kind van een Asielemigrant hoeft de lening niet terug te betalen.  Ook hiervoor geldt dat u tijdig dient in te burgeren om te voorkomen dat u de DUO-lening terug moet betalen.

Onze Alfabetiseringscursus
Ons motto is altijd “leren met plezier”. Dit geldt ook voor de cursus Alfabetisering. Tijdens deze cursus Alfabetisering is het belangrijk dat u op een plezierige wijze de basis beginselen leert van het alfabet, de grammatica en spelling. Nederlands spreken en luisteren zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus. Er wordt gebruik dan ook gebruik gemaakt van zowel klassikale lessen als een ondersteunende e-learningmodule, zodat u op een spelende wijze het beste eindresultaat kunt behalen.

Doelgroep
De cursus Alfabetisering is bedoeld voor volwassenen cursisten van buitenlandse herkomst, die nog niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, of die in hun eigen taal een alfabet gebruiken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Arabische taal). Niet alleen de leestekens zijn anders maar ook de klanken van de leestekens zijn anders. Als deze basis goed wordt geoefend en de basis goed wordt aangeleerd zal de overstap naar een A1 voor u een stuk gemakkelijker worden.

Studievorm (deeltijd)
Deeltijd, 20 weken, 3 x per week klassikale lessen van 3 uur. U kunt starten om 9.00 – uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 16.15 uur. U kunt niet wisselen tussen deze twee lestijden. We spreken hier van een ochtendgroep en een middaggroep.

DUO
Kan ik voor uw cursus een DUO-lening aanvragen? Ja u kunt bij ons gebruik maken van een DUO-lening.

Duur
Het resultaat van de cursus hangt af van uw inzet tijdens de klassikale les en thuis. Om de basis van het Alfabet, de uitspraak en de klanken goed onder de knie te krijgen en de leestekens te kunnen lezen in korte woorden, gaan wij uit van 20 lesweken waarbij 3 dagdelen les wordt gevolgd van 3 uur per week. Mocht u leertempo heel hoog liggen, waardoor u de kennis van A0 sneller onder de knie heeft dan uw medecursisten, is het geen probleem om desgewenst tijdens deze lessen alvast te starten met de A1 methode, zodat de door u ingekochte lesuren goed worden besteed.

Leslocaties
Ridderkerk Centrum (t.o. Dirk van den Broek/Gamma) Rotterdam Centrum (metrostation Oostplein), Dordrecht Centrum en binnenkort ook Schiedam.

Meekijken
Kan ik meekijken met een les? Ja natuurlijk. U kunt momenteel meekijken met een les in Ridderkerk Centrum. Onze lesdagen in Ridderkerk zijn maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een proefles volgen van 9.00 uur tot 12.15 uur.

Startdata
U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze cursus. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt besproken wanneer u precies met de cursus kunt starten.  De cursussen starten bij minimaal 6 cursisten. Momenteel draait er in Ridderkerk een groep met 6 cursisten op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend. Dit is de groep A1-A2.
Op 19 februari 2021 kunt u weer instromen voor een A1 cursus, of A2 cursus op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend. In januari kunt u in de middaguren al instromen in de groep A1, A2. 15 februari 2021 start ook een cursusgroep B1. Tevens is het mogelijk om een B1 cursus in de avonduren te volgen in zowel Ridderkerk als Rotterdam. In februari 2021 starten wij ook een cursusgroep A1-A2 in Dordrecht Centrum.

Cursusgeld

Cursus Prijs inclusief lesmaterialen
KNM 10 dagdelen a 3 uur les = 30  x 14,51
(Inclusief lesboek + e-learning en exclusief examenkosten)
 €                                435,30

ONA =
10,5 cursusdag a 6 uur = 64 uur x 14,51
(inclusief lesboek en E-learning) examen is niet meer van toepassing als u 64 uur les ONA heeft gevolgd.
 €                                 928,64

NT2 A0 naar A1 =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 14,51
(inclusief lesboek + E-learning
 €                              2.611,80

NT2 A1 naar A2 =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 14,51
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten)
 €                              2.611,80

NT2 A2 naar B1 =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 14,51
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten)
 €                              2.611,80

NT2 B1 naar B2 =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 14,51
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten)
 €                              2.611,80

NT2 B2 =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 14,51
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten)
 €                              2.611,80

Priveles
= 55,- Euro per uur bij minimaal 30 lesuren. (exclusief lesmaterialen en examenkosten)


Dit cursusgeld is berekend op de prijswijziging die op 16 februari is gewijzigd. Het uurtarief voor alle inburgeringscursussen bedraagt € 14,51 per uur en is altijd inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.

Duo
Wij kunnen u desgewenst helpen met het indienen van uw studielening bij DUO. Wij factureren rechtstreeks aan DUO. Als u Asielmigrant bent, hoeft u de lening niet terug te betalen. Let op, hiervoor is het wel belangrijk dat u binnen de gestelde termijn uw inburgeringsexamens afrondt. Wanneer u een boete heeft gehad van DUO moet u wel de lening terug betalen aan DUO.

Startdatum
Wilt u alvast een kijkje komen nemen bij één van onze taallessen? Dat kan op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend. U dient zich vanwege de Coronamaatregels wel van te voren aan te melden voor een meekijk les. Deze meekijk les is uiteraard geheel gratis.
15 Februari 2021 op locatie Ridderkerk,  Rotterdam en Dordrechtcentrum.  De lessen starten altijd bij minimaal 5 a 6 deelnemers.

Onderwijsbenodigdheden
U dient thuis zelf over een computer of laptop te beschikken voor het maken van uw huiswerk en oefeningen. Indien nodig kunnen wij altijd samen met u kijken of er een mogelijkheid voor een computer/laptop vanuit de gemeente of een fonds is. Zodat u ook thuis goed kunt oefenen met uw Nederlandse les.

Aanmeldprocedure
U kunt een e-mail sturen naar info@ocetc.nl of bellen naar 085-0021500.  Wij plannen samen met u een afspraak in voor het intakegesprek. Als u wilt deelnemen aan de cursus wordt direct de scholingsovereenkomst ingevuld en naar DUO gestuurd. Ook DUO en Blik op Werk keurmerk zijn daardoor op de hoogte dat u bent ingeschreven voor uw NT2 cursus.

Vervolgmogelijkheden
Voorafgaand aan uw eerste cursusdag hebben wij al besproken wat uw leerdoel is. Na afronding van de alfabetisering kunt u direct doorstromen naar het volgende niveau als dit tot uw leerdoel behoort. Wanneer u wilt inburgeren dient u tot het niveau A2 te studeren. Wanneer u wenst te gaan werken zal u ook het staatsexamen NT2 B1 moeten behalen. Dit is vaak een vereiste van de werkgevers, maar biedt u ook de beste mogelijkheden voor uw toekomst.

Overige informatie
U krijgt bij de alfabetiseringscursussen les in kleine groepen van maximaal 14 cursisten. Groepen tot maximaal 20 personen zijn geoorloofd door het Blik op werk keurmerk, echter heeft dit niet direct onze voorkeur. Mocht dit toch voorkomen, zullen wij er zorg voor dragen dat er altijd een extra persoon in de klas aanwezig is ter ondersteuning van de docent. Omdat wij op die manier de aandacht voor de cursist willen waarborgen. Onze docenten NT2 staan ingeschreven in het register voor NT2 docenten.