Onze Alfabetiseringscursus
Ons motto is altijd “leren met plezier”. Dit geldt ook voor de cursus Alfabetisering. Tijdens deze cursus Alfabetisering is het belangrijk dat u op een plezierige wijze de basis beginselen leert van het alfabet, de grammatica en spelling. Nederlands spreken en luisteren zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus. Er wordt gebruik dan ook gebruik gemaakt van zowel klassikale lessen als een ondersteunende e-learningmodule, zodat u op een spelende wijze het beste eindresultaat kunt behalen.

Doelgroep
De cursus Alfabetisering is bedoeld voor volwassenen cursisten van buitenlandse herkomst, die nog niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, of die in hun eigen taal een alfabet gebruiken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Arabische taal). Niet alleen de leestekens zijn anders maar ook de klanken van de leestekens zijn anders. Als deze basis goed wordt geoefend en de basis goed wordt aangeleerd zal de overstap naar een A1 voor u een stuk gemakkelijker worden.

Studievorm (deeltijd)
Deeltijd, 20 weken, 3 x per week klassikale lessen van 3 uur. De lessen die in augustus/september starten zijn op: Dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. De lestijden zijn: 9.00 – 12.15 (inclusief een kwartier pauze) en 13.00 – 16.15 (inclusief een kwartier pauze.

Duur
Het resultaat van de cursus hangt af van uw inzet tijdens de klassikale les en thuis. Om de basis van het Alfabet, de uitspraak en de klanken goed onder de knie te krijgen en de leestekens te kunnen lezen in korte woorden, gaan wij uit van 20 lesweken waarbij 3 dagdelen les wordt gevolgd van 3 uur per week. Mocht u leertempo heel hoog liggen, waardoor u de kennis van A0 sneller onder de knie heeft dan uw medecursisten, is het geen probleem om desgewenst tijdens deze lessen alvast te starten met de A1 methode, zodat de door u ingekochte lesuren goed worden besteed.

Leslocatie
Noordenweg 2 te Ridderkerk, Cypresbaan 3 te Capelle aan den IJssel

Startdata
U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze cursus. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt besproken wanneer u precies met de cursus kunt starten.  De cursussen starten bij minimaal 6 cursisten.

Cursusgeld
Het cursusgeld wat u per cursus 20 weken betaalt bedraagt € 2.415,-. Deze cursus is vrij van BTW.
Dit cursusgeld is inclusief lesmateriaal A0 Alfabetisering, schrijfmaterialen, tussentijdse toetsen, koffie en thee.

Duo
Wij kunnen u desgewenst helpen met het indienen van uw studielening bij DUO. Wij factureren rechtstreeks aan DUO. Als u Asielmigrant bent, hoeft u de lening niet terug te betalen. Let op, hiervoor is het wel belangrijk dat u binnen de gestelde termijn uw inburgeringsexamens afrondt. Wanneer u een boete heeft gehad van DUO moet u wel de lening terug betalen aan DUO.

Startdatum 
15 September 2020 op locatie Ridderkerk en de locatie Capelle aan den IJssel. Deze starten tegelijk.
15 Februari 2021 op locatie Ridderkerk en de locatie Capelle aan den IJssel. Deze starten tegelijk.
Mochten er niet voldoende deelnemers zijn dan hoort u dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

Onderwijsbenodigdheden
U dient thuis zelf over een computer of laptop te beschikken voor het maken van uw huiswerk en oefeningen. Indien nodig kan er altijd gekeken worden welke mogelijkheden hiervoor zijn vanuit uw gemeente of een fonds/stichting.

Aanmeldprocedure
U kunt een e-mail sturen naar info@ocetc.nl of bellen naar 085-0021500.  Dan plannen wij een afspraak in voor het intakegesprek. Als u wilt deelnemen aan de cursus wordt direct de scholingsovereenkomst ingevuld en naar DUO gestuurd.

Vervolgmogelijkheden
Voorafgaand aan uw eerste cursusdag hebben wij al besproken wat uw leerdoel is. Na afronding van de alfabetisering kunt u direct doorstromen naar het volgende niveau als dit tot uw leerdoel behoort. Wanneer u wilt inburgeren dient u tot het niveau A2 te studeren. Wanneer u wenst te gaan werken zal u ook het staatsexamen NT2 B1 moeten behalen. Dit is vaak een vereiste van de werkgevers, maar biedt u ook de beste mogelijkheden voor uw toekomst.

Overige informatie
U krijgt bij de alfabetiseringscursussen les in kleine groepen van maximaal 14 cursisten. Groepen tot maximaal 20 personen zijn geoorloofd door het Blik op werk keurmerk, echter heeft dit niet direct onze voorkeur. Mocht dit toch voorkomen, zullen wij er zorg voor dragen dat er altijd een extra persoon in de klas aanwezig is ter ondersteuning van de docent. Omdat wij op die manier de aandacht voor de cursist willen waarborgen. Onze docenten NT2 staan ingeschreven in het register voor NT2 docenten.