Er kan altijd en overal iets gebeuren. We hebben de gebeurtenissen van de dag nou eenmaal niet in eigen hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit op de werkplek of daarbuiten het verschil maken. Soms kunnen zij zelfs door adequaat handelen levens redden. Het is daarom aan te raden binnen elke organisatie een stel goede BHV-ers te hebben, EHBO-ers of medewerkers die een reanimatie cursus hebben gevolgd in huis te hebben. U bent bij ons aan het juiste adres als het gaat om klassikale BHV cursussen die alles te maken hebben met levens bedreigende situaties op het werk. Deze cursus kan zowel overdag als in de avonduren bij ons gevolgd worden.

Opbouw van de cursus

Tijdens deze cursus krijgt u één dagdeel levens reddend handelen, het andere dagdeel krijgt u brand en ontruiming.

Levensreddend handelen

Een ieder die levensreddend kan handelen, kan levens redden. Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan de orde:
* Bewustzijns-, bloedsomloop- en ademhalingsstoornissen
* Gebruik van de AED en beademing
* Bloedingen
* Brandwonden
* Oogletsel
* Botbreuken

BHV brand en ontruiming

een belangrijk onderdeel van de BHV is het omgaan met blusmiddelen en begeleiden van een ontruiming.
Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan de orde:
* Een beginnende brand beperken en bestrijden
* Brandpreventieve maatregelen/middelen herkennen
* Hoe kan ik de branddriehoek toepassen?
* Een ontruiming begeleiden
* Hoe meld ik op de juiste manier een ongeval of brand
* Omgaan met communicatiemiddelen

Hotel Court Garden te Den Haag – 15 BHV-ers Openinschrijving bij ons op de locatie te Stellendam
Prijs

Eendaagse cursus € 159,- per persoon inclusief E-learningmodule (welke van te voren dient te zijn afgerond).

Voor incompany groepen van 12 tot maximaal 15 personen handteren wij aantrekkelijke dagprijzen, waarbij de prijs afhankelijk is of dit een incompany training is bij u op de locatie of dat u de cursus bij ons op de locatie wenst uit te laten voeren.
Indien onze klanten gebruik wensen te maken van onze leslocaties een incompany cursus, dan berekenen wij u de zaalhuur door en rekenen wij u € 12,50 per dag, per cursist extra. Deze extra kosten zijn voor de lunch en catering gedurende de cursusdag(en). De lunch en catering zijn exclusief 6% B.T.W.
Wenst u de incompany cursus bij u op de locatie uit te laten voeren, dan berekenen wij u € 0,19 cent de kilometer aan reiskosten.

Certificaat

De cursus wordt verzorgt door erkende trainers en u ontvangt van Opleidingscentrum ETC een certificaat van deelname voor deze cursus.