Een administratief medewerker vindt bijna altijd fulltime of parttime werk. In deze functie zijn vaak vacatures vacant omdat er in elke organisatie, groot of klein, een administratie wordt gevoerd. Als administratief medewerker houdt u zich bezig met het antwoorden van de telefoon, het verwerken van de post, het schrijven van brieven, het plannen van agenda’s, het bijhouden en archiveren van dossiers. Als al deze werkzaamheden u aanspreken dan past de opleiding administratief medewerker op MBO-2 niveau perfect bij u. Ook kunt u na het behalen van uw diploma direct doorstromen naar een volgende opleiding.

Door slechts twee of drie extra vakken te volgen kunt u weer doorstromen naar een diploma Financieel Administratief medewerker of Commercieel Administratief medewerker.

Wat leert u tijdens deze opleiding
Onze opleiding is zeer afwisselend. U krijgt les van docenten met praktijkervaring. Tijdens de lessen wordt er klassikaal les gegeven. De lessen kunnen door maximaal 18 cursisten worden gevolgd. Naast de benodigde vakkennis delen de docenten ook de door hen opgedane praktijk ervaringen waardoor, de opleiding als zeer afwisselend door onze cursisten wordt ervaren.

De cursus wordt afgewisseld met Microsoft Word Basis, Microsoft Excel Basis, Telefoonvaardigheden, Typevaardigheid, Praktijkvaardigheid, Rekenen en Businessetiquette. Omdat het van belang is dat de Administratief Medewerker op een juiste en effectieve wijze de administratie en het contact met de contactpersonen kan bijhouden, zijn deze vakken een must om onder de knie te hebben voor een administratief medewerk(st)er. Kortom, we geven u alle bagage mee die u nodig heeft, om als een collegiale Administratief Medewerk(st)er aan de slag te kunnen gaan.

Inhoud van de opleiding

  • Typevaardigheid, 6 dagdelen van 3 uur
  • Microsoft Outlook, 2 dagdelen 3 uur
  • Microsoft Word Basis, 6 dagdelen 3 uur
  • Telefoneren, 6 dagdelen 3 uur
  • Praktijkvaardigheden, 6 dagdelen van 3 uur
  • Microsoft Excel Basis, 6 dagdelen van 3 uur
  • Rekenvaardigheden, 6 dagdelen van 3 uur + E-learningmodule
  • Nederlands, 6 dagdelen van 3 uur + E-learningmodule
  • Exact CRM, 2 dagdelen van 3 uur

Na de dagdelen volgen de examens van de afgeronde vakken. Je legt per week voor 2 vakken examen af.

Losse modules volgen?
U heeft ook de mogelijkheid losse modules van één van de MBO-niveau opleidingen te volgen. Hierdoor bent u als medewerker geen hele dagen van uw werkplek, maar slechts één dagdeel per week. Tevens kunt u dan deelnemen aan het examen van deze module. Wenst u meer informatie omtrent de startdatum van een bepaalde module? Stuurt u dan een e-mail naar r.dehaas@opleidingscentrumetc.nl

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. Bij het goed volbrengen van de opleiding ontvangt u van ons een diploma MBO-2 niveau en van ieder vak ook een certificaat met daarop het behaalde cijfer. Voor de vakken Nederlands en Rekenvaardigheden legt u eenzelfde digitaal examen als, zoals op de ROC’s en de Zadkine college’s. Alle door u behaalde cijfers in onze database geregistreerd, zodat deze door u en uw nieuwe werkgever op te vragen zijn met een schriftelijke verklaring, welke door u is ondertekend. Wij nemen echter altijd eerst contact met u op, alvorens gegevens aan een derden worden verstrekt.

Hoe lang doe ik over de opleiding?
Bij een dagopleiding van twee dagen, kunt u uw diploma’s binnen 15 weken op zak hebben. Uiteraard is dit afhankelijk van de startmaand rekening houdend met vakantieperiode en het aantal studiedagen per week. Bij 1 dag per week scholing kunt u het diploma Administratief medewerker in 28 weken behalen.

Startdatum en lestijden locatie Rotterdam Ommoord
De lestijden zijn van 09.00 uur tot 15.30 uur.

Startdatum: Donderdag 11 januari 2024
Startdatum: Donderdag 2 mei 2024
Startdatum: Donderdag 12 september 2024

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 1695,- per cursist en is vrijgesteld van B.T.W.

De kosten zijn inclusief lesmaterialen en eindtoetsen. Betaling in gespreide termijnen is altijd mogelijk, wanneer u zich als particulier aanmeldt. U dient er alleen rekening mee te houden, dat u voorde laatste lesdag de gehele cursus moet hebben voldaan.  Deze opleiding leent zich uitermate goed voor her-intreders of mensen die vanuit een re-integratietraject willen omscholen.

Toetsen
Ieder onderdeel van de cursus wordt afgesloten met een toets. Indien u een voldoende haalt voor de onderdelen bent u geslaagd voor uw diploma. U heeft recht op 1 gratis herkansing.

U kunt hele jaar instromen bij de aanvang van nieuwe modules. De nieuwe modules starten om de acht weken.

 

Inschrijven? 
Bel ons hoofdkantoor voor meer informatie Tel.nr. 085-0021500/085-0021503 of vraag uw digitale inschrijfformulier aan via de e-mail info@ocetc.nl