Onze lesmethode
Voor het deelnemen aan onze taallessen kunnen per 1-4-2024 alleen  nog nieuwe cursisten instromen die geen gebruik maken van de DUO lening. Bent u een op eigen gelegenheid naar Nederland verhuisd en bekostigd u uw taallessen zelf, dan kunt u wel deelnemen aan onze taallessen als u de examens af gaat leggen. Het is niet langer meer mogelijk om vrijstelling voor u aan te vragen bij DUO.

B1-route voor cursisten die geen DUO-lening hebben
Om u voor te bereiden op de B1-examens Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken is het soms niet helemaal duidelijk welke taalniveaus de cursisten moeten volgen. De cursist denkt vaak dat hiervoor alleen B1-lessen gevolgd hoeven te worden. Bent u in uw eigen land geslaagd voor het niveau om naar Nederland te kunnen komen, dat noemen wij het A0 niveau. Dit betekend dat u dan nog A1, A2 en B1 lessen moet volgen. De B1-route houdt bij de intake op het gemeentehuis altijd in dat u A1, A2 en B1 moet kennen. Denkt u zelf dat uw niveau hoger is dan zullen wij een taaltoets afnemen, om zeker te weten dat u niet te hoog of te laag start. Dit zou uw voorbereiding op het B1 niveau namelijk niet bevorderen.

Onze taallessen worden gevolgd door statushouders die voor 1-4-2024 zijn ingestroomd, medewerkers van bedrijven en expats die geen taalplicht hebben maar zelf graag de taal willen leren en dit zelf willen bekostigen. U kunt zich niet meer bij ons inschrijven voor taalcursussen vanuit DUO.

Cursuskosten vrijgesteld van BTW
Voor uw cursuskosten en lesmaterialen kunt u bij ons gebruik maken van uw DUO-lening. Woont u bijvoorbeeld in Rotterdam dan kunt u ook lessen bij ons volgen als uw inburgeringscursus door de gemeente Rotterdam wordt betaald.  Heeft u nog geen DUO-lening aangevraagd, dan kunnen wij deze samen met u aanvragen. Dit betekent wel dat u een DigiD nodig heeft.

Uurtarieven:
A1 niveau € 12,50 per uur
A2 niveau € 12,50 per uur
B1 niveau € 12,50 per uur
B2 niveau € 12,50 per uur

Lesmaterialen
Lesboeken inclusief E-learning Taalcompleet A1, A2 € 79,50 per stuk.
Lespakket B1-methode € 159,00 (2 lesboeken en e-learning).
Let op! deze prijzen kunnen wijzigen als de uitgever de prijs wijzigt.

Cursusgeld

Cursus Prijs inclusief lesmaterialen
Priveles = 55,- Euro per uur bij minimaal 30 lesuren. (exclusief lesmaterialen en examenkosten). U tekent een contract voor minimaal 30 uur.

Onderwijsbenodigdheden

U dient thuis zelf over een computer of laptop te beschikken voor het maken van uw huiswerk en oefeningen.Aanmeldprocedure
U kunt een e-mail sturen naar info@ocetc.nl of een whatsapp sturen naar 06-26142930.  Wij plannen samen met u een afspraak in voor het intakegesprek. Als u wilt deelnemen aan de cursus wordt direct de scholingsovereenkomst ingevuld en naar DUO gestuurd. Ook DUO en Blik op Werk keurmerk zijn daardoor op de hoogte dat u bent ingeschreven voor uw inburgeringscursus volgens de oude regeling voor 2021,  de Z-route of de B1-routeVervolgmogelijkheden
Voorafgaand aan uw eerste cursusdag hebben wij al besproken wat uw leerdoel is. Na afronding van de alfabetisering kunt u direct doorstromen naar het volgende niveau als dit tot uw leerdoel behoort. Wanneer u wilt inburgeren dient u maximale inspanning te verrichten om minimaal tot het A2 niveau te komen. Wanneer u wenst te werken zullen veel werkgever als eis hebben dat u het B1 diploma moet halen. Het B1-niveau biedt u ook de beste kansen op de arbeidsmarkt.

Overige informatie
U krijgt bij de alfabetiseringscursussen les in kleine groepen van maximaal 12 cursisten. Groepen tot maximaal 20 personen zijn geoorloofd door het Blik op werk keurmerk, echter heeft dit niet direct onze voorkeur. Wij gaan voor maximaal 14 tot 15 cursisten.

Uurtarief per lesuur bedraagt € 12,50 per uur is exclusief lesmaterialen en examens. De cursisten vragen in overleg met de begeleidster van school of de klantmanager van de gemeente het examen aan. 

Wenst u direct een cursusplek te reserveren voor uw inburgeringscursus, vul dan onderstaande gegevens in. Wij bellen u binnen 24 uur het maken van een afspraak. Tijdens de gemaakte afspraak kunnen we direct een proefles inplannen.

Let op!! U kunt met de gevolgde taallessen geen vrijstelling aanvragen bij DUO. Wij bereiden onze cursisten alleen nog voor op de examens. Uw cursus heeft dus altijd als einddoel om de examens af te leggen.

A1 niveua = 1-7-2024  (geen vrijstelling mogelijk, per 1-4-2024 geen nieuwe statushouders met DUO-lening)
A2 niveau = 1-10-2024 (geen vrijstelling mogelijk, per 1-4-2024 geen nieuwe statushouders met DUO-lening)
B1 niveau Intensief = 1-7-2024 op maandag en donderdag avond (geen vrijstelling mogelijk, geen inburgeraars vanuit DUO)

Onderwijsbenodigdheden
U dient thuis zelf over een computer of laptop te beschikken voor het maken van uw huiswerk en oefeningen.

Aanmeldprocedure
U kunt een e-mail sturen naar info@ocetc.nl of bellen naar 085-0021500ect de scholingsovereenkomst ingevuld en naar DUO gestuurd. Ook DUO en Blik op Werk keurmerk zijn daardoor op de hoogte dat u bent ingeschreven voor uw inburgeringscursus volgens de oude regeling voor 2021,  de Z-route of de B1-route

Overige informatie
U volgt taallessen per taalniveau in groepen van maximaal 12 cursisten. Uurtarief per lesuur bedraagt € 12,50 per uur is exclusief lesmaterialen en examens. En alleen mogelijk voor expats of cursisten die  

Wenst u direct een cursusplek te reserveren voor uw inburgeringscursus, vul dan onderstaande gegevens in. Wij bellen u binnen 24 uur het maken van een afspraak. Tijdens de gemaakte afspraak kunnen we direct een proefles inplannen.