Onze lesmethode
Voor het deelnemen aan onze lessen gebruiken wij de lesmethodes van Kleurrijker.
Wij gebruiken o.a. : Leer lezen en schrijven, Lees en schrijf  je mee, Praat je mee, Taalcompleet A1, Taalcompleet A2, Van binnen naar buiten, ONA en KNM. Door het werken met deze modules bent u ook direct voorzien van een e-learning. Op deze wijze kunt u het geleerde thuis nog eens extra oefenen.

Startdata KNM en ONA-lessen
U kunt bijna wekelijks instromen bij onze KNM en ONA-lessen. Dit omdat deze cursussen continue bij ons worden gegeven met een korte tussenpauze. Indien u de ONA-lessen wenst te volgen kunt u dus altijd binnen 3 weken starten met de ONA-lessen. De KNM lessen kunt u twee keer per maand instromen.

Z-route of de B1-route
Voor taalles volgens de Z-route of de B1-route kunt u direct instromen als de klassen die op dat moment les hebben op het zelfde taalniveau zijn als u. Anders moet u wachten tot een nieuwe taalklas begint. Duurt dat te lang, dan nemen wij contact op met een andere taalschool in uw regio om te kijken of zij plaats voor u hebben. U mag bij ons altijd deelnemen aan 1 of 2 proeflessen. Daarna kunt u besluiten of u wel of geen taallessen bij ons komt volgen.

Let op! wij handteren een minimale contractperiode van 3 maanden. Omdat wij alleen op die manier de kwaliteit van uw taalles en het taalniveau in uw klas kunnen waarborgen.

Opleidingscentrum ETC heeft de laatste 15 jaar heel veel cursisten uit werkend Nederland mogen scholen. Denk hierbij aan cursisten uit de Industrie, de Financiële sector, de zorgsector en diverse gemeentelijke ambtenaren. Daar zijn we natuurlijk trots op.  Dit soort bedrijven kopen alleen cursussen voor hun medewerkers als je kwaliteit kan garanderen. Onze mening is dan ook dat u als inburgeraar minimaal diezelfde kwaliteit van ons mag verwachten. En dat is de reden dat wij als taalschool een minimale contractperiode van 3 maanden eisen, zodat wij wisseling van cursisten in uw klas kunnen voorkomen. Het is voor u als cursist niet leuk als er steeds nieuwe cursisten in uw klas beginnen en u daar als cursist achterstand door zou krijgen.
Wilt u toch eerder stoppen met uw lessen dan krijgt u van ons een factuur van € 250,- Euro. Deze factuur kunt u niet uit DUO-gelden betalen. Wij zijn hier streng in om teveel wisseling in de klassen te voorkomen. Voor veel cursisten wordt het steeds wisselen met nieuwe cursisten vaak als niet prettig ervaren. Het is daarom belangrijk dat u minimaal drie maanden aan uw lessen deelneemt. Wilt u uw contract beëindigen terwijl uw taallessen nog niet klaar zijn, dan kunt u pas weer 1 jaar later een nieuw contract bij ons afsluiten. Dit omdat het veel werk is om u steeds aan en af te melden bij DUO en in onze financiële administratie.  Het is niet toegestaan tijdelijk te stoppen en later weer in dezelfde klas te starten. Uw medecursisten zijn dan al verder dan u in het lesboek. U kunt uiteraard wel stoppen als u ernstig ziek bent of moet bevallen. Als u langer dan 6 lesdagen afwezig bent en ons niets heeft laten weten, dan beëindigen wij zelf uw contract.  U heeft namelijk maar drie jaar de tijd om de B1-route (A1, A2 en B1) lessen te volgen, daarnaast moet u ook nog KNM en vrijwilligerswerk doen. Drie jaar lijkt heel lang, maar gaat sneller voorbij dan u denkt.

Cursuskosten vrijgesteld van BTW
Voor uw cursuskosten en lesmaterialen kunt u bij ons gebruik maken van uw DUO-lening. Woont u bijvoorbeeld in Rotterdam dan kunt u ook lessen bij ons volgen als uw inburgeringscursus door de gemeente Rotterdam wordt betaald.  Heeft u nog geen DUO-lening aangevraagd, dan kunnen wij deze samen met u aanvragen. Dit betekent wel dat u een DigiD nodig heeft.

Uurtarieven:
B1-route € 12,50 per uur
Z-route € 12,50 per uur
Analfabeten € 12,50 per uur
Alfabetisering € 12,50 per uur
A1 niveau € 12,50 per uur
A2 niveau € 12,50 per uur
B1 niveau € 12,50 per uur
B2 niveau € 12,50 per uur
KNM € 12,50 per uur
ONA € 12,50 per uur

Lesmaterialen
Lesboeken inclusief E-learning Taalcompleet A1, A2, B1 of B2 € 72,50 per stuk.
Lesboek Van binnen naar buiten € 15,95
Lesboek KNM € 40,- per stuk.
Lesboek ONA € 50,- per stuk.
Let op! deze prijzen kunnen wijzigen als de uitgever de prijs wijzigt.

Cursusgeld

Cursus Prijs inclusief lesmaterialen
KNM 10 dagdelen a 3 uur les = 30  x 12,50 + 40,00 voor uw lesboek en e-learning
(Inclusief lesboek + e-learning en exclusief examenkosten) +
 €                                415,00

ONA =
10,5 cursusdag a 6 uur = 64 uur x 12,50 + 50,- voor uw lesboek en e-learning
(inclusief lesboek en E-learning) examen is niet meer van toepassing als u 64 uur les ONA heeft gevolgd.
 €                                 850,00
Analfabeet afhankelijk van het leervermogen 180 tot 240 lesuren.
bij 180 uur x 12,50 = 2.250,-
bij 240 uur x 12,50 = 3.000,-
(inclusief lesmateriaal)
€                          2.250,- tot 3.000,-

A1 niveau  =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 12,50
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten) 20 weken is exclusief vakantietijd
 €                              2.320,00

A2 niveau =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 12,50
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten) 20 weken is exclusief vakantietijd
 €                              2.320,00

B1-1 + B1-2
= 260 uur x 12,50
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten)
 €                              3.400,00

NT2 B2 =
20 weken x 3 dagdelen = 180 uur x 1
(inclusief lesboek + E-learning en exlusief examenkosten)
 €                              2.320,00

Priveles
= 55,- Euro per uur bij minimaal 30 lesuren. (exclusief lesmaterialen en examenkosten)

Onderwijsbenodigdheden
U dient thuis zelf over een computer of laptop te beschikken voor het maken van uw huiswerk en oefeningen. Indien nodig kunnen wij altijd samen met u kijken of er een mogelijkheid voor een computer/laptop vanuit de gemeente of een fonds is. Zodat u ook thuis goed kunt oefenen met uw Nederlandse les. Let op! Opleidingscentrum ETC geeft geen laptop cadeau. U kunt hiervoor wel vaak het tegoed op uw Rotterdampas, Ridderkerkpas of Dordtpas gebruiken.

Aanmeldprocedure
U kunt een e-mail sturen naar info@ocetc.nl of bellen naar 085-0021500.  Wij plannen samen met u een afspraak in voor het intakegesprek. Als u wilt deelnemen aan de cursus wordt direct de scholingsovereenkomst ingevuld en naar DUO gestuurd. Ook DUO en Blik op Werk keurmerk zijn daardoor op de hoogte dat u bent ingeschreven voor uw inburgeringscursus volgens de oude regeling voor 2021,  de Z-route of de B1-route

Vervolgmogelijkheden
Voorafgaand aan uw eerste cursusdag hebben wij al besproken wat uw leerdoel is. Na afronding van de alfabetisering kunt u direct doorstromen naar het volgende niveau als dit tot uw leerdoel behoort. Wanneer u wilt inburgeren dient u maximale inspanning te verrichten om minimaal tot het A2 niveau te komen. Wanneer u wenst te werken zullen veel werkgever als eis hebben dat u het B1 diploma moet halen. Het B1-niveau biedt u ook de beste kansen op de arbeidsmarkt.

Overige informatie
U krijgt bij de alfabetiseringscursussen les in kleine groepen van maximaal 12 cursisten. Groepen tot maximaal 20 personen zijn geoorloofd door het Blik op werk keurmerk, echter heeft dit niet direct onze voorkeur. Wij gaan voor maximaal 14 tot 15 cursisten.

Uurtarief per lesuur bedraagt € 12,50 per uur is exclusief lesmaterialen en examens. De cursisten vragen in overleg met de begeleidster van school of de klantmanager van de gemeente het examen aan. 

Wenst u direct een cursusplek te reserveren voor uw inburgeringscursus, vul dan onderstaande gegevens in. Wij bellen u binnen 24 uur het maken van een afspraak. Tijdens de gemaakte afspraak kunnen we direct een proefles inplannen.