Opleidingscentrum ETC is specialist in re-integratieprojecten. Dit kan zijn van herintreders die vanuit een bijstandsuitkering, WW-uitkering of 2e spoor re-integratie uit willen stromen naar betaald werk. In het geval van een werknemer, welke vanwege lichamelijke of fysieke beperking zijn of haar huidige werkzaamheden niet meer kan uitoefen zien wij vaak dat er pas aan het eind van het 2e spoor traject een opleiding aan de werknemer wordt aangeboden. Met meer dan 10 jaar ervaring in re-integratieprojecten heeft ons geleerd, dat wanneer er aan het begin van een 2e spoor traject samen met de werknemer wordt gekeken naar arbeidskansen, jobcoaching (door onze eigen jobcoaches) begeleiding en omscholing, dat de werknemer veel meer kansen heeft op de arbeidsmarkt, zij het intern binnen uw eigen organisatie of bij een nieuwe werkgever. Hiervoor is het erg belangrijk dat er vanaf het begin wordt gekeken welke mogelijkheden er binnen de eigen organisatie zijn en de werknemer als eerste op te leiden en dan pas op een andere werkplek neer te zetten.

U kunt zich als werkgever misschien wel voorstellen hoe ongelukkig een werknemer die bijvoorbeeld van de werkvloer binnen de zorgsector zich kan gaan voelen als hij of zij ervaring op gaat doen achter de balie. Vaak missen zij niet alleen de basiskennis van deze werkzaamheden, maar kunnen zij niet omgaan met de standaard software pakketten als Microsoft Word, Outlook en Excel. Doordat zij de basiskennis missen kunnen de collega’s die vanuit het 1e spoor of 2e spoor traject worden geplaats op een werkplek waar zij passend werk kunnen uitvoeren. Omdat zij de basiskennis missen worden ze door andere collega’s soms als lastpot worden gezien. Bedenkt u zichzelf maar eens hoe vervelend het kan zijn, wanneer u steeds weer aan iemand uit moet leggen hoe bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer telkens een zelfde handeling uit moet leggen aan een collega.

Hoe effectief re-integratie zou kunnen werken binnen de eigen organisatie of bij een nieuwe werkgever, wanneer een medewerker wordt begeleid door een jobcoach, tevens direct kan worden gecoacht in het veranderen van gedrag door onze lifecoahces en ook nog eens kan worden opgeleid? Onze ervaring is dat wij door onze werkwijze een hoge score halen naar uitstroming naar betaald werk. Wij laten uw medewerker niet alleen groeien in hun werkzaamheden maar ook in hun persoonlijkheid. Wij staan de uitkeringsgerechtigde of werknemer bij in het stukje rouwverlies bij het opgeven van hun huidige situatie en staan ze bij in hun onzekerheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Onze coaches buigen negatieve gedachten om naar durf en lef, zodat er gestart kan worden met nieuwe carierre kansen. Kort gezegd: wij bieden de mens die langdurig in een uitkeringssitutie zit, in samenwerking met de opdrachtgever volop kansen in de arbeidsmarkt en begeleiden de medewerker van het begin tot het eind naar een nieuwe geschikte functie.

Onze re-integratieprojecten kunnen gevolgd worden in Capelle aan den IJssel,  Den Haag, Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam,  Spijkenisse, Stellendam, Zoetermeer en Zwijndrecht.

Welke re-integratietrajecten bieden wij?

Opleidingscentrum ETC Biedt verschillende mogelijkheden als het gaat om re-integratieprojecten of begeleiding naar betaald werk.

Individueel: Loopbaancoaching 6 sessies van 2,5 uur, één op één begeleiding, Inclusief oefenmateriaal en 6 ondersteunende telefoonconsulten  €   1.195,00
Klassikaal  : 5 daagse cursus (1 dag per week) ” Solliciteren kun je leren”  €   1.595,00
Klassikaal  : Loopbaancoaching 6 sessies van 2,5 uur, inclusief 5 daagse cursus “Solliciteren kun je leren  €  2.490,00
Klassikaal  : Loopbaancoaching in een groepsverband, de cursus “Solliciteren kun je leren, 1 dag per week.  €  3.950,00
Klassikaal  : Loopbaancoaching, de cursus “Solliciteren kun je leren!”, een wensopleiding tot mbo-3 niveau en begeleiding naar betaald werk  €  4.950,00