Het werken met hoogwerkers vereist nauwkeurigheid en veel concentratie. Het is daarom belangrijk dat werkgevers aan de chauffeur van de hoogwerkers hoge eisen stellen. Hierdoor kunnen bedrijfsongevallen worden voorkomen. Een hoogwerkerchauffeur heeft tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid omtrent de veiligheid van hem/haar zelf, maar ook voor iedereen die op het moment dat hij/zij de hoogwerker bestuurd in de omgeving werkzaam is. Het is belangrijk dat de bestuurder weet welke uitrusting en materialen hij/zij moet gebruiken. Ook de juiste PBM’s die ingezet moeten worden en uiteraard moet hij/zij de controle en exploitatie van de hoogwerker kunnen uitvoeren.

Om werkzaamheden met hoogwerkers te mogen uitvoeren, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • minimaal 18 jaar oud,
 • kennis en praktische vaardigheden die zijn bevestigd met een geldig certificaat;
 • de werkgever geeft opdracht tot de werkzaamheden.

Het doel van de opleiding
Het verwerven van theoretische kennis en het kunnen toepassen van deze kennis in de praktijk. Er wordt extra aandacht besteed aan veiligheid, verbetering van praktische vaardigheden en productiviteit.

Programma

 1. Theorie:
  1. arbeidsomstandighedenwet,
  2. advisering en controle;
  3. rechten en plichten van de hoogwerkerchauffeur;
  4. veiligheid tijdens het werk, op de hoogwerker en in de omgeving;
  5. optreden bij brand en eerste hulp;
  6. verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen en de toepassing hiervan;
  7. soorten hoogwerkers, hun voordelen en beperkingen;
  8. constructie van de hoogwerker, motor, banden, rupsbanden, hydraulica, werkbak;
  9. controle en onderhoud;
  10. bedieningspaneel, bediening vanaf de grond, bediening vanuit de werkbak en noodbediening;
  11. hoogte platform en werkhoogte;
  12. hellingdiagram;
  13. opstelling, waterpas zetten en technieken voor veilige rijden;
  14. milieubescherming.
 2. Praktijk:
  1. inspectie en controle,
  2. veilig rijden met de hoogwerker, schaarlift en telescoophoogwerker;
  3. veiligheid en efficiëntie van de opstelling voor de uitvoering van verschillende taken;
  4. oefenen met bediening vanuit de werkbak en bediening vanaf de grond;
  5. oefenen met exacte positionering;
  6. oefenen met het inrijden van steigers en manoeuvreren in de steiger;
  7. de hoogwerker correct parkeren.

Prijs
Kosten voor deze cursus bedragen voor een openinschrijving € 235,- Nederlandstalig
Kosten voor deze cursus in een andere taal dan Nederlands bedragen € 275,- per deelnemer.

Waar kan ik deze cursus volgen? 

Aan deze cursus kan worden deelgenomen op de leslocatie in Dordrecht, Waalwijk en Noord-Holland. De cursus start bij voldoende deelnemers (minimaal 8 maximaal 12).
Wenst u de cursus incompany uit te laten voeren dan is het nodig dat er meerdere soorten hoogwerkers op uw locatie zijn. Wenst u meer informatie omtrent onze hoogwerker cursus? Neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op tel.nr. 085-0021500 of stuur een e-mail naar info@opleidingscentrumetc.nl