Tijdens deze cursus leert u hoe u een database kunt maken in Microsoft Excel. Hoe u berekeningen kunt maken over meerdere bestanden. Tevens wordt tijdens de cursus aandacht besteedt aan de geavanceerde mogelijkheden van MS Excel, zoals het invoegen van formules en het werken met geautomatiseerde oplossingssystemen. Ook leert u werken met eenvoudige databases in Excel en gebruik te maken van macro’s om routinematige handelingen door middel van een sneltoetscombinatie door Microsoft Excel voor u uit te laten voeren. Op deze wijze kunt u snel en effectief werken. Dit levert niet alleen ontzettend veel tijd op, maar tegelijkertijd ook rendement voor uw organisatie. Tijd is geld en wanneer u tijd kunt besparen op uw werkzaamheden, heeft u uw handen vrij om  uw aandacht aan andere werkzaamheden te besteden.

Voor wie
Deze cursus is bestemd voor iedereen die over de kennis van de inhoud van onze Microsoft Excel Basis beschikt. Het is mogelijk om voorafgaand aan uw definitieve inschrijving een intakeformulier in te vullen, zodat u bij twijfel zeker weet dat u over genoeg kennis beschikt om aan de cursus Microsoft Excel Vervolg deel te nemen. Mocht u bijvoorbeeld de kennis van het laatste dagdeel van Microsoft Excel Basis missen, dan is het raadzaam eerst dat dagdeel te volgen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de les onnodig wordt opgehouden voor uw mede-cursisten.

Inhoud
De cursus wordt op een prettige manier opgebouwd, zodat de lesstof voor een ieder die deelneemt begrijpelijk is.

Resultaat na het volgen van deze cursus

• Bent u bekend met de functies
• Kunt u cellen benoemen
• Kunt u berekeningen maken over meerdere bestanden
• Kunt u geautomatiseerde oplossingssystemen maken
• Kunt u het doel zoeken
• Kunt u de Oplosser gebruiken (menu optie toevoegen, oplosser gebruiken, opslaan van oplossingen)
• Kunt u werken met de Wat-als-analyse (wat als analyse met één of twee varianten)
• Kunt u scenario’s maken en wijzigen
• Kunt u werken met databases
• Kunt u subtotalen en databasefuncties gebruiken
• Kunt u draaitabellen en grafieken maken
• Kunt u met het Microsoft Query-programma werken
• Kunt u Macro’s en werkomgeving aan te passen
• Weet u hoe u absoluut en relatief moet opnemen
• Weet u welke start mogelijkheden er zijn
• Weet u hoe u een persoonlijke macromap kunt gebruiken
• Kunt u werken met sjablonen en maken van sjablonen.

Werken met functies

• Gebruik maken van functies (zoekfuncties, functies uit help, datum en tijdberekening, financiële en tekst functies, CEL, converteren,
invoegtoepassingen, Euroconvert)
• Cellen benoemen (celnamen gebruiken, definiëren en verwijderen, namen in celreferenties)
• Berekeningen maken over spreadsheets werkruimte opslaan, samenvoegen van bestanden)
• Werkgroepfuncties (gedeeld spreadsheet instellen, wijzigingen en beperkingen).

Geautomatiseerde oplossingsmethoden

• Doelzoeken
• Invoegtoepassing oplosser (oplossingen opslaan, en rapporten oplosser)
• Wat-als-analyse zowel analyse met één variabele en twee variabelen
• Scenario’s (basisscenario met scenario’s en oplosser, spelen en samenvoegen).

Werken met databases

• Introductie in databases (opbouwen en sorteren)
• Filteren (autofilter, aanpassen & uitgebreid filter en subtotalen)
• Databasefuncties (AANTAL.ALS, SOM.ALS, databasefuncties)
• Draaitabellen en -grafieken (draaitabelrapport maken, indeling wijzigen, draaitabel filteren, wijzigen velden, draaitabel ophalen, en
draaigrafiekrapport).

Automatiseren met macro’s

• Macro’s (opnemen, uitvoeren, opslaan en bekijken)
• Macro’s wijzigen (fouten, bewerken, projectverkenner)
• Absoluut en relatief opnemen (combinatie opnemen)
• Start mogelijkheden (macro aan menuoptie toewijzen, menu verwijderen, nieuwe menubalk maken en macro starten via knop op de
werkbalk)
• Werken met een persoonlijke macromap
• Sjablonen opslaan en wijzigen.

Prijs
Tweedaagse cursus € 395,- per persoon.
Incompany: € 995,- per dag, per groep van maximaal 12 cursisten, exclusief € 24,95 cursusmaterialen per cursist..

Certificaat
U of uw cursisten ontvangen een certificaat van deelname voor deze cursus. Mocht u zelf of uw cursisten willen deel laten nemen aan een eindtoets, dan is dit mogelijk. In dat geval ontvangt u of uw cursisten een certificaat met daarop het behaalde eindcijfer. Voor de eindtoets berekenen wij u € 50,- per persoon.

Cursusdata voor Ridderkerk
Vrijdag 18, maandag 21 september 2020
Vrijdag 9 en maandag 12 oktober 2020
Vrijdag 13 en maandag 16 november 2020
Vrijdag 11 en maandag 14 december 2020
Vrijdag 15 en maandag 18 januari 2021
Vrijdag 12 en 15 maandag februari 2021
Vrijdag 12 en maandag 15 maart 2021
Vrijdag 9 en maandag 12 april 2021
Vrijdag 7 en maandag 10 mei 2021
Vrijdag 4 en maandag 7 juni 2021

Cursusdata voor Capelle aan den IJssel
Vrijdag 25 en maandag 28 september 2020
Vrijdag 16 en maandag 19 oktober 2020
Vrijdag 6 en maandag 9 november 2020
Vrijdag 18 en maandag 21 december 2020
Vrijdag 22 en 25 januari 2021
Vrijdag 19 en 22 februari 2021
Vrijdag 19 en 22 maart 2021
Vrijdag 16 en maandag 19 april 2021
Vrijdag 14 en 17 mei 2021
Vrijdag 11 en 14 juni 2021

Aanmelden? 
Stuur een e-mail naar info@ocetc.nl met daarin uw bedrijfsgegevens, uw geslacht, uw initialen, achternaam,  geb.dd. en woonplaats. Of bel naar 085-0021500.