Tarief inburgeringscursussen:
Alle tarieven voor de inburgeringscursussen zijn bij ons per 1-3-2023 € 12,50 per uur.
Dit betekent dat de tarieven van de contracten die voor 1-3-2023 per 1 maart 2023 ook worden aangepast naar € 12,50 per uur. Dit tarief geldt voor de Inburgeringscursussen volgens de wet 2013, de nieuwe wet B-1 route en de Z-route. Ook wordt dit tarief gehanteerd voor de ONA en KNM-lessen.
Hebt u dus voor 1-3-2023 bij ons een contract getekend, dan betekent dit dat uw tarief bij DUO per 1-3-2023 wordt aangepast naar € 12,50 per uur.

Starten met een DUO-lening of geld van uw gemeente:
U kunt bij ons deelnemen aan uw inburgeringscursus met een DUO-lening. Bent u asielmigrant, dan hoeft u de lening niet terug te betalen als u binnen 3 jaar voor uw inburgeringscursus slaagt. Bent u vanuit gezinsmigrant en uw partner achterna gereisd naar Nederland. Ook dan bestaat de kans dat u uw lening niet terug hoeft te betalen als u binnen 3 jaar uw inburgeringscursus afrondt. U hoeft de DUO-lening als gezinsmigrant niet terug te betalen als uw partner nog steeds statushouder is op het moment dat u bij uw man komt wonen. U dient dan wel binnen drie jaar uw inburgering af te ronden om een boete of terugbetalen van de lening te voorkomen. Is uw man Nederlander of heeft hij zijn inburgering afgerond voordat u in Nederland bent komen wonen, dan moet u de DUO-lening terugbetalen.

Komt u vanuit de EU voor een langere tijd in Nederland wonen? Ook dan heeft u de mogelijkheid om een DUO-lening af te sluiten voor uw inburgeringscursus.
Bijna alle inburgeraars kunnen geld lenen bij DUO. Voor een cursus Nederlands als 2e taal (Nt2), inburgeringscursus of alfabetiseringscursus. Dus als u niet verplicht bent tot inburgeren, maar wilt u zelf graag? Ook inburgeraars uit een EU/EER-land of Zwitserland mogen lenen als hun inkomen niet te hoog is.
Neem contact op met DUO. Het telefoonnummer is 050 599 96 00.

Voorwaarde is dat u alleen kunt lenen als u de cursus doet op een goedgekeurde school. Opleidingscentrum ETC is een goedgekeurde school en een ook convenanthouder van de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat u bij ons kunt deelnemen aan uw inburgeringscursus met een DUO-lening of als de gemeente Rotterdam uw inburgeringscursus betaalt kunt u bij ons terecht voor uw inburgeringscursussen volgens de B1-route, de onderwijsroute en voor de Z-route.

Komt u uit een land buiten de EU? Dan is inburgeren verplicht. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen. U krijgt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als u moet inburgeren.

Bent u asielstatushouder en moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan kunt u niet lenen bij DUO. Uw gemeente betaalt uw cursuskosten en 2 examenpogingen. De gemeente verwijst u op dat moment door naar een taalschool met wie de gemeente een contract heeft gesloten.

Direct inschrijven voor een  kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in.