In deze cursus wordt aandacht besteedt aan de basisvaardigheden van Microsoft Excel. U leert tijdens deze cursus hoe u nieuwe werkmappen aan kunt maken. Daarnaast leert u om te gaan met de opmaak, functies, formules, afdrukken, beveiligen van spreadsheets en het maken van grafieken. Door op een juiste effectieve wijze met de basis mogelijkheden van MS Excel te leren werken behaalt u voor uzelf en uw organisatie een tijdwinst. Wanneer u namelijk snel uit de voeten kunt met de basis functies van Microsoft Excel, zal dat u in de toekomst een hoop tijd besparen.

Voor wie
Deze tweedaagse cursus Microsoft Excel Basis is bedoeld voor iedereen die wil gaan werken met Microsoft Excel. U krijgt tijdens deze cursus een cursusboek en oefenbestanden uitgereikt, zodat u thuis het geleerde nogmaals kunt oefenen.

Inhoud
• U maakt kennis met Microsoft Excel
• U leert een nieuwe spreadsheet aanmaken en wijzigen
• U leert spreadsheets openen en opslaan
• U leert te werken met diverse selecties
• U leert hoe u kunt werken met de vulgreep (doornummeren of door vullen van gegevens)
• U leert eenvoudige berekeningen maken met behulp van functies & formules
• U leert een spreadsheet in te voegen, verwijderen en aanpassen
• U leert te werken met meerdere werkbladen
• U raakt vertrouwd met de menu’s weergave en opmaak
• U leert werkbladen afdrukken en grafieken maken
• U leert de Als-formules te gebruiken.

Opbouw van de cursus
De cursus wordt rustig opgebouwd, zodat hetgeen wat uitgelegd wordt,  voor iedere cursist begrijpelijk is. Indien u al over enige kennis van Microsoft Excel beschikt is het zeer aan te raden het intakeformulier op te vragen. Hierop kunt u aankruisen welke kennis u inmiddels bezit, waardoor u zich niet hoeft te vervelen tijdens de cursus. Echter is onze ervaring dat velen die al enige basiskennis bezitten, soms verbaasd reageren over de mogelijkheden die tijdens het eerste dagdeel uitgelegd worden. Na het volgen van een basiskcursus Microsoft Excel, kunt u snel en effectief werken in het softwarepakket Microsoft Excel.

Kennismaking met Microsoft Excel

• Kennismaking (schermverkenning, instellingen, help)
• Nieuw spreadsheet (maken, invoeren van gegevens, wijzigen, wissen, ongedaan maken, spreadsheet opslaan en sluiten)
• Bestaande spreadsheets openen en opslaan (openen van meerdere spreadsheets, wisselen tussen spread sheets en werkbladen)
• Werken met selecties (maken van selecties, automatisch aanvullen, reeksen, verplaatsen, kopiëren, en middels klembord,
zoeken  en vervangen)

Werken met spreadsheets

 • Berekeningen (functies en formules invoeren en bewerken,
 • Berekeningen maken in een cel,
 • Volgorde van berekening,
 • Veel gebruikte functies SOM, GEMIDDELDE, MIN en MAX, AANTAL, ALS, ALS genest,
 • Controleren van een werkblad, relatief en absoluut adresseren),
 • Invoegen, verwijderen en aanpassen (kolommen, rijen en cellen invoegen / verwijderen / aanpassen)
 • Werkbladen (inrichting, bladen benoemen, kopiëren, verplaatsen,
  berekeningen over meerdere bladen, groeperen van bladen).

Lay-out weergeven en afdrukken

 • Weergave scherm (in- en uitzoomen, titels blokkeren)
 • Opmaak (getalnotatie, uitlijnen, lettertype, randen, kleuren en patronen, opmaak kopiëren)
 • Afdrukken (afdrukinstellingen, afdrukvoorbeeld, pagina- instelling, kop- en voetteksten

Grafieken

 • Grafiek maken (grafiektype bepalen, gegevensreeks bepalen, grafiekopties bepalen),
 • Grafiek bewerken (grafiek selecteren, werkbalk voor grafieken, verwijderen, locatie wijzigen, grafiek wijzigen)
 • Grafiek opmaken (opmaak van gegevenspunten, grafiekteksten toevoegen, opmaken en assen aanpassen)
 • Grafiek afdrukken.

Prijs
Tweedaagse cursus € 395,- per persoon, vrijgesteld van B.T.W.
Incompany: € 955,- per dag, per groep van maximaal 12 cursisten, exclusief € 24,95 cursusmaterialen per cursist.

Certificaat
U ontvangt van ons een certificaat van deelname voor deze cursus. Mocht u een toets willen afleggen, dan is dit ook mogelijk. In dat geval ontvangt u van ons een certificaat met daarop het behaalde cijfer voor de toets. Voor de eindtoets berekenen wij u € 50,- per persoon.

Startdata
Bekijk hieronder op het inschrijfformulier de lesdata en locaties. Mocht u de cursus incompany willen laten verzorgen, neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak. 

Cursusdata voor Ridderkerk

Cursustijden: 9:00 uur tot 16:00 uur. Prijs is € 395,- per persoon inclusief lunch en lesmateriaal

 • Woensdag 14 & donderdag 15 juli 2021
 • Woensdag 11 & donderdag 12 augustus 2021
 • Woensdag 8 & donderdag 9 september 2021
 • Woensdag 6 & donderdag 7 oktober 2021
 • Woensdag 3 & donderdag 4 november 2021
 • Woensdag 1 & donderdag 2 december 2021

Cursusdata voor Dordrecht

Cursustijden: 9:00 uur tot 16:00 uur. Prijs is € 395,- per persoon inclusief lunch en lesmateriaal

 • Maandag 12 & dinsdag 13 juli 2021
 • Maandag 9 & dinsdag 10 augustus 2021
 • Maandag 6 & dinsdag 7 september 2021
 • Maandag 4 & dinsdag 5 oktober 2021
 • Maandag 1 & dinsdag 2 november 2021
 • Maandag 8 & dinsdag 9 december 2021

Aanmelden? 
Stuur een e-mail naar info@ocetc.nl met daarin uw bedrijfsgegevens, uw geslacht, uw initialen, achternaam,  geb.dd. en woonplaats. Of bel naar 085-0021500.