Voor wie?

Deze training is gericht op de medewerker die zich graag wil verbeteren in zijn of haar communicatieve vaardigheden, beter wil omgaan met conflicten. Door middel van de drama driehoek, leert de medewerker zich beter op te stellen tijdens het communiceren waardoor een conflict wordt omgebogen naar een oplossing.

Feedback geven is vaak niet zo moeilijk en zeker niet als de feedback over de inhoud van iets gaat. Want dan weten we heel vaak wel waar we het over hebben. Het is heel iets anders wanneer feedback gegeven wordt over gedrag en dan nog wel functioneel gedrag. Dat is eng, want dan komt het heel dichtbij u. Het gaat namelijk over het gedrag dat u als persoon ten toon spreidt richting anderen. Als het positieve feedback is dan worden we er allemaal erg blij van, want dan hebben we het goed gedaan. Maar oh wee, als de feedback niet zo positief is. Hoe moet ik er dan mee omgaan? Dat is moeilijk.

Doel

Deze training van 3 dagdelen helpt de deelnemer om te leren met feedback om te gaan en dan met name feedback op functioneel gedrag. Het gaat dan om zowel feedback geven als ontvangen. Want beiden is moeilijk.

Cursusduur

Gedurende 2 aaneengesloten dagdelen gaan we aan de slag met feedback. Steeds komt er een klein stukje theorie met daarop aansluitend veel oefeningen.

Aan het einde van het 2e dagdeel is voor iedereen helder waar de eigen leerdoelen zich bevinden en wordt een individueel leerdoel voor de komende 2 weken opgesteld. Het derde dagdeel volgt na 2 weken. Dit derde dagdeel wordt klassikaal ingepland.

Inhoud

•U weet wat onder communicatie wordt verstaan
•U begrijpt het basis communicatiemodel
•U begrijpt de drama driehoek
•U onderkent het belang van goede communicatie€
•U begrijpt het belang van (actief) luisteren
•U herkent positieve communicatie en weet om te gaan met negatieve communicatie
•U kunt open vragen stellen en onderkent het belang hiervan
•U kunt een oplossingsgericht gesprek voeren
•U onderkent het belang van oprechte belangstelling
•U bent in staat uw rol binnen uw organisatie beter uit te voeren
•U weet de STARR methode toe te passen in gesprekken

Prijs

cursus van 3 dagdelen € 495,- per persoon.
Incompany: € 695,- per dagdeel, per groep van maximaal 12 cursisten, exclusief € 19,95 cursusmaterialen per cursist.
Bij deelname van 12 cursisten betaalt u dan € 2.085,- (1,5 dag) + € 238,80 (cursusmaterialen) = € 2.323,80 : 12 cursisten = € 193,65 per cursist, per anderhalve dag.

Bovengenoemde kosten zijn B.T.W. vrij.

Indien onze klanten gebruik wensen te maken van onze leslocaties een incompany cursus, dan berekenen wij u de zaalhuur door en rekenen wij u € 12,50 per dag, per cursist extra. Deze extra kosten zijn voor de lunch en catering gedurende de cursusdag(en). De lunch en catering zijn exclusief 6% B.T.W.
Wenst u de incompany cursus bij u op de locatie uit te laten voeren, dan berekenen wij u € 0,19 cent de kilometer aan reiskosten.

Certificaat

U ontvangt van Opleidingscentrum ETC een certificaat van deelname voor deze cursus. Mocht u een toets willen afleggen, dan is dit ook mogelijk. In dat geval ontvangt u van Opleidingscentrum ETC een certificaat met daarop het behaalde cijfer voor de toets. Voor de eindtoets berekenen wij u € 50,- per persoon.