Deze lessen Nederlands zijn bedoeld voor volwassen cursisten met Nederlandse afkomst. Tijdens deze lessen wordt u voorbereid op het gekozen 1F, 2F, 3F Centraal examen (CE) Nederlands. De niveaus 1F, 2F en 3F kunt u als volgt vergelijken: MBO-1 is 1F, MBO-2 is 2F, MBO3 is 3F en MBO-4 3F.
Deze lessen zijn combi lessen, waarbij zowel klassikaal les wordt gegeven door een docent Nederlands, als digitaal oefeningen en luisteroefeningen worden gemaakt. Ook het Centraal examen wordt op de computer afgelegd.

Het examen bestaat uit leesteksten en gesproken teksten. Ditzelfde examen wordt ook afgelegd op ROC’s en dergelijke middelbare scholen.

Voor wie?

Nederlandstaligen die goed willen leren lezen en schrijven. Het kan daarbij gaan om:
* Nederlandstaligen
* (Tweedegeneratie-)allochtonen
* Surinamers, Antillianen en Arubanen.

Wanneer u het onderdeel 2F wenst te gaan volgen, dient u niveau 1F te beheersen, maar u kunt ook starten met 1F en doorgaan tot niveau 2F. Bij onze taallessen ontvangt u tevens een e-learning. .

CE en IE examentraining

Tijdens de lessen wordt u voorbereid op de CE (Centraal Examen) en IE (Instellingsexamen) examens. Het CE- examen Nederlands is het landelijk examen lees- en luistervaardigheid. Het IE examen houdt in dat u examen doet in taalvaardigheden schrijven (inclusief taalverzorging), spreken en gesprekken voeren. Dit zijn examens die alle mbo-leerlingen doen, maar anders dan bij het CE-examen bepaalt iedere onderwijsinstelling zelf hoe dit examen eruit ziet.

Taalniveautest (TNT)

De taalniveautest (TNT) is een methodeonafhankelijke online niveautest Nederlands. Met de TNT kan de docent het startniveau Nederlands van een leerling bepalen. De docent kan de TNT ook als voortgangsinstrument inzetten. De TNT meet het niveau van de volgende onderdelen: lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren.

E-learning

Via E-learning kunt u trainen voor de volgende vaardigheden: stijl, grammatica, algemene spelling, werkwoordspelling, vaste uitdrukkingen en woordenschat. U vindt hier ook extra oefenmateriaal voor lezen en kijken/luisteren. Wij gebruiken het onderdeel E-learning als aanvulling op de klassikale lessen.

Oefenexamens

U kunt in uw eigen tempo een vijftal oefenexamens maken. Na afloop krijgt u uitgebreide feedback op de gegeven antwoorden.

Proefexamens

Ook kunt u middels de E-learningmodule twee proefexamens maken waarin het examen wordt gesimuleerd. De cursist maakt een proefexamen in de klas onder toezicht. De cursist moet tijdens het proefexamen binnen de vastgestelde tijdsduur maken.

Instellingsexamens Nederlands

De instellingsexamens die u maakt zijn ontwikkeld in samenspraak met verschillende ROC’s in Nederland.

20 lessen van 2,5 uur (2 lessen per week)
U kunt de lessen volgen op het door u gewenste niveau, echter raden wij aan een niveautest te doen, zodat u zeker weet dat u de juiste route volgt.

De lestijden over dag zijn 9.30 uur tot 12:15 (inclusief koffiepauze).
De lestijden in de avonduren zijn 19.15 uur tot 22.00 uur (inclusief koffiepauze).

Prijs

€ 1.195,- Euro per cursist per niveau (vrijgesteld van BTW).
Dagdeel prijs per groep van maximaal 16 cursisten € 495,- (vrijgesteld van BTW).
Deze kosten zijn inclusief de kosten voor E-learning, de niveautoets, het Centraal examen en het IE examen.

Is mijn certificaat erkend?

Ja, uw certificaat is landelijk erkend. U legt namelijk een Centraal examen en een IE examen af.

Startdata voor locatie Den Haag, Spijkenisse, Stellendam, Zoetermeer en Zwijndrecht