De waarde van personeel voor organisaties is zeer hoog. Een organisatie wordt gemaakt door de medewerkers, de mensen, zij behoren tot de belangrijkste bronnen waar organisaties over beschikken. Om die bron van energie en creativiteit optimaal te benutten is het zorgvuldig met hen omgaan cruciaal.
In de huidige tijd wordt het steeds belangrijker dat organisaties beschikken over betrokken en daadkrachtige medewerkers. Die daadkracht is misschien wel aanwezig maar dient dan op een of andere manier losgemaakt en gestimuleerd te worden. Als ondernemer en/of leidinggevende moet je dan ook weten hoe je zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de talenten van de medewerkers en hoe je hen bindt en boeit. Wat zorgt er voor dat zij graag bij je werken?

Voor wie?

Deze training “Personeelsmanagement voor ondernemers en leidinggevenden” geeft handvatten hoe je zorgt dat medewerkers betrokken zijn en blijven bij de organisatie, hoe er zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van hun talenten zodat helder is voor iedereen wie welke bijdrage aan het totale organisatieresultaat levert.

Wat biedt deze cursus niet?

Deze training is niet gericht op personeelsvraagstukken als arbeidsvoorwaardenbeleid, juridische personeels-vraagstukken, Cao, personele planning, etc. Dit kan uiteraard wel ter sprake komen tijdens de training doordat een deelnemer hier vragen over heeft.

De training is bestemd voor startende ondernemers met personeel, voor ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien samen met hun medewerkers en voor leidinggevenden die hun eigen team verder willen laten groeien. De training is praktijkgericht. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve werkmethoden. Hierdoor ontstaat de gelegenheid om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Door het maximale aantal deelnemers op 12 te houden blijft er ruimte voor individuele vragen, persoonlijk strategisch advies en het delen van kennis en ervaring met andere deelnemers.

Inhoud

• Plannen
• Communiceren
• Effectief leidinggeven/managen
• Opleiden en ontwikkelen
• Evaluatie (leren in de organisatie)
• Onderstaand een korte toelichting per module

Het programma

De cursus Personeelsmanagement van Opleidingscentrum ETC voor ondernemers en leidinggevenden bestaat uit 5 modules. Iedere module beantwoordt telkens een centraal proces.

Module 1

• Hoe zorg ik voor plannen die de prestaties van mijn organisatie en mensen verbeteren.
• Vanuit bedrijfskundige begrippen als missie, visie, bedrijfsplan wordt ingegaan op het belang van het betrekken van medewerkers bij het bepalen van organisatiedoelen, op
en voor hen passend niveau.
• Wat is een missie
• Wat is een visie
• Hoe zorg ik er voor dat deze duidelijk is voor iedereen
• Uit welke onderdelen bestaat een bedrijfsplan en hoe wordt het totale bedrijfsplan uiteindelijk doorvertaald naar afdelingsniveau en/of individueel medewerkerniveau.
• Hoe zorg ik voor, voor iedereen in de organisatie, zo duidelijk mogelijke doelen.

Module 2

Hoe zorg ik voor een interne communicatiestructuur die bijdraagt. Een belangrijk aspect binnen organisaties is communicatie. Zowel de interne als de externe
communicatie. In deze training richten wij ons op de interne communicatie. Wat heb ik nodig om de interne communicatie zo effectief mogelijk te laten zijn?

• Wat is communicatie. Wat is informatie. Wat is het verschil.
• Wat is het belang van interne communicatie.
• Waar bestaat een interne communicatiestructuur uit.
• Wat valt onder communicatie op organisatie-, afdelings- en individueel niveau.
• Welke onderdelen moeten in ieder geval opgenomen worden per niveau? Denk aan
• werkoverleg, individueel overleg, etc.
• Hoe betrek ik medewerkers zo optimaal mogelijk bij de communicatie.

Module 3

Hoe zorg ik voor effectief leiderschap en management. Een organisatie valt of staat bij leiderschap. Leiderschap is ook richting geven, sturing geven aan de werkzaamheden van de medewerkers van het bedrijf. Maar hoe doe ik dat nu zo effectief mogelijk.

• Wat is leiderschap.
• Wat is effectief leiderschap.
• Sluit de leiderschapsstijl aan bij de (gewenste) ontwikkeling van het bedrijf.
• Welke kennis, vaardigheden en gedragingen hebben leidinggevenden en managers nodig om effectief te kunnen leidinggeven.
• Hoe geef ik als leidinggevende constructieve feedback.
• Hoe zorg ik er als leidinggevende voor dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt.
• Hoe delegeer ik als leidinggevende.

Module 4

Hoe zorg ik er voor dat opleidingen en ontwikkelactiviteiten daadwerkelijk een bijdrage leveren. Op het moment dat een organisatie stopt met het investeren in haar medewerkers door te stoppen met het verzorgen van ontwikkelactiviteiten bemerk je dat de organisatie achteruit loopt. Waarom is het zo belangrijk om blijvend te investeren in de ontwikkeling van haar mensen. Hoe zorg ik er voor dat de ontwikkelactiviteiten zo aansluiten dat zij zowel een bijdrage leveren aan de organisatie als aan de individuele medewerker. Hoe meet ik het effect van ontwikkelactiviteiten.

• Wat is opleiden en ontwikkelen van mensen. Welke mogelijkheden zijn er allemaal.
• Waarom is opleiden en ontwikkelen belangrijk in een organisatie.
• Hoe plan ik bewust opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.
• Hoe zorg ik er voor dat iedereen evenveel kansen heeft voor opleiding en ontwikkeling.
• Wat moeten opleidings- en ontwikkelactiviteiten bijdragen.
• Hoe meet ik het effect van gevolgde opleidings- en ontwikkelactiviteiten.

Module 5

Hoe zorg ik er voor dat wij blijven leren in de organisatie. Evaluatie is vaak een ondergeschoven kindje in organisaties. We plannen en doen, maar kijken maar zelden wat de echte resultaten zijn geweest van onze inspanningen. Hoe zorg ik er voor dat wij allemaal in de organisatie weten welke resultaten onze inspanningen hebben opgeleverd? Hoe zorg ik er voor dat wij leren van onze inspanningen? Hoe zorg ik er voor dat ik blijf bewaken dat wij de doelen realiseren?
• Wat is evalueren.
• Waarom is evalueren belangrijk.
• Wat moet ik wel en wat niet evalueren.
• Hoe kan ik zo effectief mogelijk evalueren.
• Wat kan ik met de resultaten uit de evaluatie.
• Hoe kan ik bepalen wat het rendement is op mijn investeringen.

Iedere module bestaat uit een dagdeel. De modulen worden niet aaneengesloten gegeven. Tussen de modulen krijgt de deelnemer opdrachten mee om in de eigen organisatiepraktijk toe te gaan passen. Dit zorgt er voor dat het geleerde direct in de praktijk toegepast wordt.

Lestijden

13.00 uur tot 16.30 uur (5 dagdelen) met telkens twee weken ertussen, zodat u de tijd heeft uw opdrachten uit te werken.

Prijs

Cursus welke bestaat uit vier dagdelen € 1.195,- per persoon.

Incompany: € 775,- per dagdeel, per groep van maximaal 12 cursisten, exclusief € 19,95 cursusmaterialen per cursist.
Bij deelname van 12 cursisten betaalt u dan € 775,- x 4 = € 3.875,- + € 239,40 (cursusmaterialen) = € 4.114,40 : 12 cursisten = € 342,85 per cursist.
Indien onze klanten gebruik wensen te maken van onze leslocaties een incompany cursus, dan berekenen wij u de zaalhuur door en rekenen wij u € 12,50 per dag, per cursist extra. Deze extra kosten zijn voor de lunch en catering gedurende de cursusdag(en). De lunch en catering zijn exclusief 6% B.T.W.

Wenst u de incompany cursus bij u op de locatie uit te laten voeren, dan berekenen wij u € 0,19 cent de kilometer aan reiskosten.

Certificaat

U ontvangt van Opleidingscentrum ETC een certificaat van deelname voor deze cursus. Mocht u een toets willen afleggen, dan is dit ook mogelijk. In dat geval ontvangt u van Opleidingscentrum ETC een certificaat met daarop het behaalde cijfer voor de toets. Voor de eindtoets berekenen wij u € 50,- per persoon.

leslocaties

Deze cursus kan worden gevolgd in Den Haag, Stellendam (t.o. Hellevoetsluis) en in Goes.

Startdata voor alle locaties

1e dagdeel dinsdag 8 mei 2018 vervolgens iedere twee weken daarop volgend. Lestijden 13.00 uur tot 16.30 uur.
1e dagdeel woensdag 23 mei, vervolgens iedere twee weken daarop volgend. Lestijden 9.00 uur tot 12.30 uur.
1e dagdeel dinsdag 24 september 2018, vervolgens iedere twee weken daarop volgend. Lestijden 13.00 uur tot 16.30 uur.
1e dagdeel dinsdag 27 november 201, vervolgens iedere twee weken daarop volgend. Lestijden 13.00 uur tot 16.30 uur.