Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is en blijft belangrijk voor ondernemers en hun organisatie. Juist in tijden waarin het economisch niet zo goed gaat is het opleiden en ontwikkelen van medewerkers vaak een ondergeschoven kindje. Er wordt dan niet die aandacht aan besteed die er wel aan gegeven moet worden.

Want juist het niet meer investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers zorgt er uiteindelijk voor dat, op het moment dat de economie weer aantrekt, de medewerkers en dus de organisatie achter de feiten aanlopen. Die onder-nemers die wel zijn blijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers hebben hierdoor een belangrijk concurrentievoordeel.

Hoe zorg je er dan voor dat er een opleidingsplan ontstaat dat ook financieel haalbaar is, er toe leidt dat de medewerkers up-to-date blijven en de organisatie uiteindelijk haar concurrentievoordeel behoudt. Door juist heel bewust een opleidingsplan op te stellen en uit te voeren dat is afgestemd op de ontwikkelbehoefte van de organisatie, de afdeling c.q. Het team en de individuele medewerker(s).

Hoe zorg ik er voor dat opleidingen en ontwikkelactiviteiten daadwerkelijk een bijdrage leveren. Op het moment dat een organisatie stopt met het investeren in haar medewerkers door te stoppen met het verzorgen van ontwikkelactiviteiten bemerk je dat de organisatie achteruit loop.

Waarom is het zo belangrijk om blijvend te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Hoe zorg ik er voor dat de ontwikkelactiviteiten zo aansluiten dat zij zowel een bijdrage leveren aan de organisatie als aan de individuele medewerker. Hoe meet ik het effect van ontwikkelactiviteiten.

Voor wie?

De cursus Opstellen van een strategisch opleidingsplan van Opleidingscentrum ETC, is bestemd voor ondernemers en leidinggevenden die opleiden en ontwikkelen van medewerkers belangrijk vinden, zich bewust zijn dat goed opgeleide medewerkers die up-to-date zijn bijdragen aan het behalen van een concurrentievoordeel ten opzichte van de con collega’s en graag de juiste handvatten krijgen om bewust deze opleiding en ontwikkeling te plannen. De training is praktijkgericht. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve werkmethoden. Hierdoor ontstaat de gelegenheid om het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Door het maximale aantal deelnemers op 12 te houden blijft er ruimte voor individuele vragen, persoonlijk (strategisch) advies en delen van kennis en ervaring met andere deelnemers.

Inhoud

Het opstellen van een (strategisch) opleidingsplan geeft handvatten hoe je als ondernemer en/of leidinggevende een Opleidingsplan opstelt dat geheel is afgestemd op de ontwikkelbehoeften van de organisatie, de afdeling c.q. Het team en de individuele medewerker. De basis van dit opleidingsplan zorgt er mede voor dat de ondernemer een goede basis heeft die jaarlijks aangepast kan worden op basis van de behoeften. Daarnaast zorgt deze training er ook voor dat iedere individuele medewerker een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) krijgt. Hierdoor wordt iedere individuele medewerker ook zelf medeverantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling.

Het programma

• Het opstellen van een (strategisch) opleidingsplan bestaat uit 4 dagdelen.
• Hoe zorg ik er voor dat opleidingen en ontwikkelactiviteiten daadwerkelijk een bijdrage leveren.
• Hoe zorg ik voor de afstemming van de ontwikkelbehoeften.
• Hoe zorg ik voor een interne communicatiestructuur die bijdraagt aan het samenstellen van het opleidingsplan.
• Hoe zorg ik er voor dat wij blijven leren in de organisatie.

Dagdeel 1

• Wat is opleiden en ontwikkelen van mensen.
• Welke mogelijkheden zijn er allemaal .
• Waarom is opleiden en ontwikkelen belangrijk in een organisatie.
• Hoe plan ik bewust opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.
• Hoe zorg ik er voor dat iedereen evenveel kansen heeft voor opleiding en ontwikkeling.
• Wat moeten opleidings- en ontwikkelactiviteiten bijdragen.
• Hoe meet ik het effect van gevolgde opleidings- en ontwikkelactiviteiten.
• Hoe zorg ik voor de afstemming van de ontwikkelbehoeften.
• Vanuit bedrijfskundige en opleidingskundige begrippen als missie, visie, (strategisch) bedrijfsplan en het cascade- model wordt ingegaan op het belang van het
afstemmen van de ontwikkelbehoefte van de organisatie, de afdeling(en) c.q. het team en de individuele medewerker(s).

Dagdeel 2

• Wat is een missie.
• Wat is een visie.
• Hoe zorg ik er voor dat deze duidelijk is voor iedereen.
• Wat is een (strategisch) bedrijfsplan.
• Uit welke onderdelen bestaat een opleidingsplan en hoe is dat verbonden met het totale bedrijfsplan.
• Hoe zorg ik voor zo, voor iedereen in de organisatie, duidelijk mogelijke doelen.
• Hoe zorg ik voor een interne communicatiestructuur die bijdraagt aan het samenstellen van het opleidingsplan
• Een belangrijk aspect binnen organisaties is communicatie. Zowel de interne als de externe communicatie. In deze training richten wij ons op de interne communicatie. Wat heb ik nodig aan interne communicatie om het opleidingsplan zo effectief mogelijk te laten zijn?

Dagdeel 3

• Wat is communicatie. Wat is informatie. Wat is het verschil.
• Wat is het belang van interne communicatie.
• Waar bestaat een interne communicatiestructuur uit.
• Wat valt onder communicatie op organisatie-, afdelings- en individueel niveau.
• Welke onderdelen zijn belangrijk ten behoeve van het opstellen van het opleidingsplan.
• Hoe betrek ik medewerkers zo optimaal mogelijk bij deze communicatie.
• Welke bijdrage levert de gesprekscyclus aan het samenstellen van het opleidingsplan.
• Hoe ziet de meest, voor mijn organisatie, optimale gesprekscyclus er uit.
• Hoe zorg ik er voor dat wij blijven leren in de organisatie.
• Evaluatie is vaak een ondergeschoven kindje in organisaties.• We plannen en volgen de ontwikkelactiviteit. Maar weten we nu ook echt wat deze activiteit heeft bijgedragen aan de kennis en vaardigheden van de deelnemer(s)? Hoe zorg ik er voor dat we weten welke bijdrage de gevolgde ontwikkelactiviteit heeft gegeven? Is het gewenste resultaat wel behaald? Of moeten we nog aanvullende activiteiten doen?

Dagdeel 4

• Wat is evalueren.
• Waarom is evalueren belangrijk.
• Wat moet ik wel en wat niet evalueren.
• Hoe kan ik zo effectief mogelijk evalueren.
• Wat kan ik met de resultaten uit de evaluatie.
• Hoe kan ik bepalen wat het rendement is op de gevolgde ontwikkelactiviteiten.
• Cursusduur: De dagdelen worden niet aaneengesloten gegeven.

Tussen de dagdelen krijgt de deelnemer opdrachten mee om in de eigen organisatiepraktijk toe te gaan passen. Dit zorgt er voor dat het geleerde direct in de praktijk toegepast wordt.

Lestijden

09.30 uur tot 12.30 uur (4 dagdelen) met telkens twee weken ertussen, zodat u de tijd heeft uw opdrachten uit te werken.

Prijs

Cursus welke bestaat uit vier dagdelen € 995,- per persoon.

Incompany: € 775,- per dagdeel, per groep van maximaal 12 cursisten, exclusief € 19,95 cursusmaterialen per cursist.
Bij deelname van 12 cursisten betaalt u dan € 775,- x 4 = € 3.100 + € 239,40 (cursusmaterialen) = € 3.339,40 : 12 cursisten = € 278,30 per cursist.
Indien onze klanten gebruik wensen te maken van onze leslocaties een incompany cursus, dan berekenen wij u de zaalhuur door en rekenen wij u € 12,50 per dag, per cursist extra. Deze extra kosten zijn voor de lunch en catering gedurende de cursusdag(en). De lunch en catering zijn exclusief 6% B.T.W.

Wenst u de incompany cursus bij u op de locatie uit te laten voeren, dan berekenen wij u € 0,19 cent de kilometer aan reiskosten.

Certificaat

U ontvangt van Opleidingscentrum ETC een certificaat van deelname voor deze cursus. Mocht u een toets willen afleggen, dan is dit ook mogelijk. In dat geval ontvangt u van Opleidingscentrum ETC een certificaat met daarop het behaalde cijfer voor de toets. Voor de eindtoets berekenen wij u € 50,- per persoon.

leslocaties

Deze cursus kan worden gevolgd in Den Haag, Stellendam (t.o. Hellevoetsluis) en in Goes.

Startdata voor alle locaties

Woensdag 4 april 2018
Woensdag 16 mei 2018
Woensdag 4 juli 2018
Woensdag 5 september 2018
Woensdag 24 oktober 2018
Woensdag 21 november 2018