Van een secretaresse wordt verwacht dat hij/zij alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Hierbij moet u denken aan: post behandeling, correspondentie, receptie taken, archiveren, notuleren, factureren en gegevens kan beheren. Tevens dien je goed om te kunnen gaan met diverse softwarepakketten, zodat het opstellen van een brief of het maken van een spreadsheet of PowerPoint presentatie door u in een handomdraai kunnen worden gerealiseerd.
U bent capabel voor de functie secretaresse als u alle kantoor functies kunt uitvoeren. Tevens moet u snel en accuraat kunnen werken. Ook wordt in het bedrijfsleven van een secretaresse verwacht dat ze minimaal de taal Engels goed beheerst. Desgewenst kunt u de opleiding nog aanvullen met het vak Zakelijk Duits.

Wat leert u tijdens deze opleiding

Onze opleiding is zeer afwisselend. U krijgt les van docenten met praktijkervaring. Tijdens de lessen wordt er klassikaal les gegeven. De lessen kunnen door maximaal 18 cursisten worden gevolgd. Naast de benodigde vakkennis delen de docenten ook de door hen opgedane praktijk ervaringen waardoor, de opleiding als zeer afwisselend door onze cursisten wordt ervaren.
De cursus wordt afgewisseld met Microsoft Word Basis, Microsoft Excel Basis, MIcrosoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Telefoonvaardigheden, Typevaardigheid, Praktijkvaardigheid, Businessetiquette, Rekenvaardigheid, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Engels, Kantoorpraktijk, Notuleren en Exact online. Omdat het van belang is dat de Secretaresse op een juiste en effectieve wijze haar werkgever in de rol van Secretaresse kan ondersteunen. Wij zorgen er samen met u voor dat u hiervoor de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft.

Inhoud van de opleiding

• Zakelijk Nederlands
• Zakelijk Engels
• Spaans / Duits
• Typevaardigheid (minimaal 190 aanslagen per minuut)
• Kantoorpraktijk
• Notuleren
• Rekenvaardigheid
• Telefoneren
• MS Excel
• MS Outlook
• MS PowerPoint
• MS Word
• Exact Online
• Business etiquette

Losse modules volgen?

U heeft ook de mogelijkheid losse modules van één van de MBO-niveau opleidingen te volgen. Hierdoor bent u als medewerker geen hele dagen van uw werkplek maar slechts één dagdeel per week. Tevens kunt u dan deelnemen aan het examen van deze module. Wenst u meer informatie omtrent de startdatum van een bepaalde module? Stuurt u dan een e-mail naar r.dehaas@opleidingscentrumetc.nl

Let op! Indien u vrijstelling vraagt voor bepaalde vakken wordt u voorafgaand getoetst op uw kennis. Dit is nodig zodat de overige cursisten geen oponthoud ondervinden tijdens de lessen van deze vakken. Zo kunt u samen met uw mede cursisten het beste resultaat behalen tijdens deze opleiding.

Bij een dagopleiding kunt u de opleiding d.m.v één dag of twee dagen per week scholing van 9.00 uur tot 16.00 uur afronden. Tijdens de scholing krijgt u klassikaal les. Elke module wordt afgesloten met een voor Opleidingscentrum ETC ontwikkeld examen. Deze cursus kan ook in de vorm van een avondopleiding worden gevolgd. Hiervoor kunt u één of twee avonden per week les volgen. Kunt u een keer niet tijdens een avondles deelnemen, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dezelfde les tijdens de cursusdagen van de dagopleiding te volgen. Dit dient u wel van te voren te melden, zodat het maximaal aantal cursisten in een klas niet worden overschreden. Hierdoor bent u gegarandeerd dat de docenten de aandacht goed kunnen verdelen over het aantal cursisten.

Zelfstudie bij deze MBO-4 niveau opleiding bedraagt buiten de lesdagen ongeveer 6 klokuren per les week. U kunt vier keer per jaar instromen. De vakken waarmee u start hangt af van het instroom moment.

Examen

Elke module wordt afgesloten met een examen. De vakken Nederlands, Engels, Duits en Rekenvaardigheden worden afgerond met een CE examen (Centraal Examen). Bij het goed volbrengen van de opleiding ontvangt u van ons een diploma MBO-4 niveau en van ieder vak ook een certificaat met daarop het behaalde cijfer. Uiteraard ontvangt u ook een cijferlijst en worden alle door u behaalde cijfers in onze database geregistreerd, zodat deze door u en uw nieuwe werkgever op te vragen zijn met een schriftelijke verklaring welke door u is ondertekend.

Hoe lang doe ik over de opleiding?

Bij een dagopleiding van twee dagen, kunt u uw diploma’s binnen 18 weken behalen. Uiteraard dient u er afhankelijk van uw startmaand rekening mee te houden dat vakantieperioden hierin niet in meegerekend zijn.

Volgt u de opleiding op zaterdagen of woensdagen (dus één dag per week), dan zal u ongeveer 36 weken doen over het behalen van uw diploma. Bij één avond les per week, kunt u het diploma Secretaresse binnen 72 weken behalen. .
Lesdagen
Lesdagen zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur. De lesdagen zijn op maandag en dinsdag of op donderdag en vrijdag.
Bij 1 dag les in de week kunnen de lessen worden gevolgd op woensdag of zaterdag.
Avondlessen zijn van 19.15 uur tot 22.15 uur.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.795,- per cursist en is vrijgesteld van B.T.W.

De kosten zijn inclusief lesmaterialen en examens. Betaling in gespreide termijnen is alleen mogelijk als u als particulier geen recht hebt op de UWV Scholingsvoucher. Bij aanvraag en goedkeuring van een scholingsvoucher dient de opleiding in één keer te worden voldaan. Kan ik al starten zonder dat ik de goedkeuring voor de opleidingsvoucher van het UWV binnen heb. Ja, dat kan. Indien u een verklaring ondertekend dat u nog niet eerder een opleidingsvoucher heeft ontvangen van het UWV en het bewijs kunt overleggen dat u recht heeft op een WW-uitkering, is dit geen enkel probleem.

Her-examens

Mocht u voor één van de modules zakken, dan is altijd mogelijk om een her-examen te doen. Wij berekenen u € 50,- per her-examen.

Startdata

U kunt het hele jaar instromen bij de aanvang van nieuwe modules. U start dan samen met de cursisten die al aan de opleiding zijn begonnen aan de nieuwe module.

De nieuwe modules starten om de zes weken. De nieuwe modules starten in:

Maart 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
Augustus 2017
September 2017
Oktober 2017

Lestijden

Overdag zijn de lestijden van 9.00 uur tot 16.00 uur.
In de avonduren zijn de lessen van 19.15 uur tot 22.15 uur.